Τι ακριβώς είναι

1η Επίσκεψη

Στην πρώτη επίσκεψη, ο ασθενής συμπληρώνει ένα πλήρες ιστορικό και ακολουθεί μια λεπτομερής εξέταση του στόματος και όλης της περιστοματικής περιοχής. Συζητά με τον γιατρό για να σχηματιστεί μια ξεκάθαρη εικόνα των αναγκών και να λάβει το καλύτερο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Δίνουμε ιδιαίτερη βάση σε αυτό και όλο τον χρόνο που χρειάζεται, γιατί αυτή είναι η αρχή μιας πραγματικής σχέσης εκτίμησης και εμπιστοσύνης, όπως πρέπει να είναι η σχέση του γιατρού με τον ασθενή του.

1η Επίσκεψη