Τι ακριβώς είναι

Προσθετική

Η προσθετική αποκατάσταση αποτελεί τη λύση για την προστασία των δοντιών που έχουν φθαρεί και για την κάλυψη των κενών διαστημάτων που δημιουργήθηκαν από δόντια που λείπουν, μετά από αναπόφευκτες εξαγωγές.

Η προσθετική στο στόμα του ασθενούς γίνεται με στεφάνες και γέφυρες από πορσελάνη, ζιρκονία και άλλα σύγχρονα και βιοσυμβατά υλικά, και κατασκευάζονται με την βοήθεια ειδικού υπολογιστή, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο οδοντοτεχνικό εργαστήριο.

Προσθετική

Ένθετα – Επένθετα

Είναι κομμάτια πορσελάνης ή εργαστηριακής ρητίνης που αντικαθιστούν τμήματα του δοντιού που λείπουν λόγω τερηδόνας, κατάγματος ή παλιάς έμφραξης και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αντοχή

Στεφάνες – Γέφυρες

Οι στεφάνες είναι προσθετικές εργασίες που χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να προστατέψουμε το δόντι από κατάγματα και αντίστοιχα οι γέφυρες χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να συμπληρώσουμε τα δόντια που λείπουν.

Ολοκεραμικές στεφάνες

Οι ολοκεραμικές στεφάνες είναι αποκαταστάσεις εξ ολοκλήρου από πορσελάνη που καλύπτουν όλο το δόντι και έχουν καλύτερη αισθητική απόδοση από τις μεταλλοκεραμικές στεφάνες.

Επί εμφυτευματικές Οδοντοστοιχίες

Επι εμφυτευματικές οδοντοστοιχίες είναι μια λύση για ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν αρκετό οστούν για να υπάρχει μια ικανοποιητική σταθερότητα. Μετά από μια μικρή χειρουργική επέμβαση κατά την οποία τοποθετούνται 2 εμφυτεύματα πάνω στα οποία η οδοντοστοιχία κλειδώνει. Με αυτή την μικρή παρέμβαση οι οδοντοστοιχίες γίνονται πιο σταθερές.

Ολικές οδοντοστοιχίες

Η ολική οδοντοστοιχία ή αλλιώς μασέλα είναι μία επιλογή για τους ασθενείς που έχουν χάσει όλα τα δόντια σε μια γνάθο ή πρόκειται να τα εξάγουν. Μπορεί να είναι άμεση, δηλαδή να κατασκευαστεί πριν από την εξαγωγή των δοντιών ή κλασσική, οπότε μετά την αφαίρεση των δοντιών, αφήνουμε κάποιο χρονικό διάστημα πριν ξεκινήσουμε τις εργασίες.

Μερικές οδοντοστοιχίες

Η μερική οδοντοστοιχία ή μασελάκι είναι μία επιλογή για την αντικατάσταση των χαμένων δοντιών σε μία γνάθο. Αντικαθιστούν τα χαμένα δόντια και συγκρατούνται από τα εναπομείναντα είτε με μεταλλικά άγκιστρα, είτε με συνδέσμους ακριβείας