Τι ακριβώς είναι

Παιδοδοντία

Στο ιατρείο μας αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση παιδιών από την στιγμή που το πρώτο δόντι ανατέλλει στο στόμα γύρω δηλαδή στους 6 μήνες!

Έτσι το βρέφος και αργότερα το παιδί αποκτά εξοικείωση με το οδοντιατρικό περιβάλλον, σωστές συνήθειες στοματικής υγιεινής και διατροφής και έτσι επιτυγχάνουμε σωστή πρόληψη.

  • Πρόληψη

  • Καθαρισμός – Φθορίωση

  • Προληπτικές εμφράξεις οπών και σχισμών- fissure sealant

  • Ενδοδοντική θεραπεία νεογιλών δοντίων

  • Εξαγωγές νεογιλών δοντιών & συσκευές διατήρησης χώρου

Παιδοδοντία