Τι ακριβώς είναι

Ενδοδοντία

Πολλές φορές, η καταστροφή ενός δοντιού είναι αρκετά εκτεταμένη, ώστε να προσβάλλεται η ακεραιότητα του νεύρου του δοντιού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει έντονο πονόδοντο ή να δημιουργήσει ένα απόστημα. Για την αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών απαραίτητη είναι η απονεύρωση του δοντιού. 

Σκοπός αυτής της θεραπείας είναι η αφαίρεση του νοσούντος ή νεκρού πολφού και η ερμητική έμφραξη του/των ριζικού/ων σωλήνα/ων ώστε να διευκολυνθεί η αποκατάσταση των περιακρορριζικών ιστών.

Ενδοδοντία